Spanningsveld

Real Life van Brandon Taylor is een ingewikkeld boek om je als lezer toe te verhouden. Sommige dingen waren ontzettend herkenbaar en andere gebeurtenissen stonden echt mijlenver van mijn eigen belevingswereld. Toch, juist dat spanningsveld …

Lees verder