Vincent Blok – Een Nieuwe Zin van het Leven: De Roman als Wegwijzer in een Kantelende Wereld (2024)

Ik houd van filosofie, én ik houd van literatuur. Dat treft, want in Een Nieuwe Zin van het Leven door Vincent Blok komen die werelden heel mooi bij elkaar. Geen makkelijke kost, het is aan te raden om bekend te zijn met de terminologie en het denken van Martin Heidegger bijvoorbeeld, maar dit was voor mij weer het zoveelste bewijs dat ik onredelijk veel van filosofie en uitdagende teksten houd.

Lees verder

Martha Claeys – Trots: De Filosofie van een Emotie (2023)

Tijdens mijn studie filosofie heb ik toch vooral geleerd over dode filosofen. Nog levende filosofen kwamen amper aan bod, en als er al over gesproken werd, dan ging het vaak over filosofie voor het grote publiek en daar werd dan met een zeker dedain tegenaan gekeken. Eenmaal afgestudeerd had ik dus geen al te hoge pet op van de filosofie vandaag de dag, maar vorig jaar ben ik toch begonnen met het lezen van winnaars van de Socratesbeker.

Lees verder

Epicurus – Being Happy (2020)

Laatst zei iemand tegen me dat hij een boek had gelezen dat vertelde dat de basis voor oosterse filosofie gebouwd is op de ervaring en dat westerse filosofie vooral puur rationeel is. Daar sloeg ik op aan, want hoewel westerse filosofie – vooral academische filosofie – inderdaad vaak puur rationeel is en ogenschijnlijk ver van het leven van alledag staat, betekent dat niet dat het niet heerlijk/nuttig/leerzaam/verrijkend is om deze teksten te proberen te doorgronden.

Lees verder

Kieran Setiya – Het Leven Is Zwaar: Filosofie van de Tegenslag (2022)

Kunnen we door te filosoferen leren omgaan met alle ellende in de wereld en met ons persoonlijk leed? Die vraag probeert filosoof Kieran Setiya te beantwoorden in Het Leven Is Zwaar: Filosofie van de Tegenslag. Het startpunt van zijn onderneming: we moeten pijn en tegenslag niet proberen te verbannen uit ons leven, dat is immers onmogelijk, maar we moeten ons op een adequate manier een weg zien te banen door de moeilijkheden die het leven op ons pad brengt.

Lees verder

Aristoteles – Poetica (-335)

Afgezien van wat fragmenten uit primaire teksten heb ik dus nauwelijks wat gelezen van Aristoteles. Tijdens mijn studie hoorde ik vooral: je moet Aristoteles goed kennen, hij is één van de belangrijkste filosofen ooit, en veel moderne filosofie grijpt terug op zijn denken, maar zijn teksten zijn verschrikkelijk saai en niet te lezen. Nu leek het me toch eindelijk eens tijd om wat van ons aller Ari te lezen.

Lees verder